ПравилнициПочетна Јавне набавке

Јавне набавке

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈН 02/2016


ОДЛУКА (ПДФ)
 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 02/2016.


Јавна набавка – Набавка услуга физичко-техничког обезбеђења јавна набака мале вредности. авна набавка бр. 02/2016
Обавештење Комисије за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности - јавне набавке добара – Набавка услуга физичко-техничког обезбеђења, број
јавне набавке 02/2016

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 02/2016.


ПОЗИВ
за подношење понуде (ПДФ)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности
Набавка услуга физичко-техничког обезбеђења 02/2016

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА О НАБАВЦИ ДОБАРА


ОДЛУКА (ПДФ)
 

ЈАВНА НАБАВКА БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ 01/2016.


ПОЗИВ
за подношење понуде (ПДФ)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности
Набавка добара – набавка библиотечке грађе
ЈАВНА НАБАВКА бр. 01/2016 (ПДФ)

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА О НАБАВЦИ ДОБАРА


Преузми 1 (ПДФ)
Преузми 2 (ПДФ)Партија 3 (ПДФ)
   
 Партија 4 (ПДФ)Партија 5 (ПДФ) Партија 6 (ПДФ)
   
 Преузми 7 (ПДФ)
 Преузми 8 (ПДФ)
 

НАБАВКА БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ 05/15.


Позив за поднсење понуда 05-15
Конкурснa документацијa 5-2015
 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - бр. 4/2015


ПОЗИВ
за достављање понуда (ПДФ)

ЈАВНА НАБАВКА – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности
Набавка добара – набавка библиотечке грађе
ЈАВНА НАБАВКА бр. 4/2015 (ПДФ)

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИОдлука о додели уговора у поступку
јавне набавке мале вредности (ПДФ)

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 03/2015 - ЗАШТИТА ИМОВИНЕ


 
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности набавка услуга- физичко-техничког обезбеђења ЈН бр.03/2015 (ПДФ)
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН03/2015 (ПДФ)
 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 Следећа > Крај >>

Страна 4 од 5